Pagina principala >  
SANA-RA SRL


INVITATIE DE PARTICIPARE
Data: 2013-07-05

INVITATIE DE PARTICIPARE
S.C.SANA RA S.R.L

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” ANUNT Carei , 05.07.2013 INVITAŢIE DE PARTICIPARE Denumirea proiectului : Realizarea unei instalatii pentru producerea energiei regenerabile prin procesul de cogenerare folosind biomasa . Cod SIMIS 20669 , nr. contract de finantare : 29 RES / 06.03.2013 Denumirea contractului : Contract de LUCRARI Transmitem Invitaţia de participare la procedura atribuirea unor contracte de achizitie publica având ca obiect implementarea proiectului “ Realizarea unei instalatii pentru producerea energiei regenerabile prin procesul de cogenerare folosind biomasa “ INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ Obiectul şi locul de implementare a contractului: 1. Executarea unei instalati de producere de energie electrica prin cogenerare cu o putere instalata de 1,52Mwhe , 1,181 Mwht , prin utilizarea a 4 fermentatoare si 4 CHP –uri . 2. Executarea lucrarilor de constructii aferente instalatiei de producere de energie electrica prin cogenerare . 3. Executarea lucrarilor de constructii si instalatii pentru depozit de siloz masa verde , depozit digestat , anexe . 4. Executarea lucrarilor pentru utilitatile necesare instalatiei de producere de energie electrica prin cogenerare . Instalatii electrice si de racordare . Implementarea contractului se face in Carei str. Caplenilor , nr. 60 , jud. Satu Mare . Tipul şi durata contractului: Contracte de Lucrari. Durata contractului 12 luni de la semnare . Valoarea estimată: Nr. crt. Tipul contractului Nr. aliniament capitol Obiectul si locul implementarii Valoare estimata a contractului euro 1 Lucrari 1 4 689 363 2 Lucrari 2 289 887 3 Lucrari 3 781 897 4 Lucrari 4 268 314 Total 6 123 283 Criteriu de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 25.07.2013 Data şi ora deschiderii ofertelor: 26.07.2013 ora 14.00 Adresa la care se transmit ofertele: loc.Carei cod. 445100 , str. Caplenilor , nr. 60 , jud.Satu Mare Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: sediul societatii , loc.Carei – 445100 , str. Caplenilor , nr.60 , jud.Satu - Mare , Romania . Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la tel. 0744/631690 , fax 0261 / 864781 , e-mail : dumitrusala@yahoo.com , persoana de contact ing. Sala Dumitru Beneficiar de proiect : S.C. Sana Ra S.R.L. , CUI RO 7924203 , J 30 / 689 / 1995 cu sediul in loc. Carei – 445100 , str. Caplenilor , nr.60 , jud. Satu Mare , Romania Aprobat S.C. SANA RA S.R.L. Administrator ing. Sala Dumitru

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” ANUNT Carei , 05.07.2013 INVITAŢIE DE PARTICIPARE Denumirea proiectului : Realizarea unei instalatii pentru producerea energiei regenerabile prin procesul de cogenerare folosind biomasa . Cod SIMIS 20669 , nr. contract de finantare : 29 RES / 06.03.2013 Denumirea contractului : Contract de LUCRARI Transmitem Invitaţia de participare la procedura atribuirea unor contracte de achizitie publica având ca obiect implementarea proiectului “ Realizarea unei instalatii pentru producerea energiei regenerabile prin procesul de cogenerare folosind biomasa “ INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ Obiectul şi locul de implementare a contractului: 1. Executarea unei instalati de producere de energie electrica prin cogenerare cu o putere instalata de 1,52Mwhe , 1,181 Mwht , prin utilizarea a 4 fermentatoare si 4 CHP –uri . 2. Executarea lucrarilor de constructii aferente instalatiei de producere de energie electrica prin cogenerare . 3. Executarea lucrarilor de constructii si instalatii pentru depozit de siloz masa verde , depozit digestat , anexe . 4. Executarea lucrarilor pentru utilitatile necesare instalatiei de producere de energie electrica prin cogenerare . Instalatii electrice si de racordare . Implementarea contractului se face in Carei str. Caplenilor , nr. 60 , jud. Satu Mare . Tipul şi durata contractului: Contracte de Lucrari. Durata contractului 12 luni de la semnare . Valoarea estimată: Nr. crt. Tipul contractului Nr. aliniament capitol Obiectul si locul implementarii Valoare estimata a contractului euro 1 Lucrari 1 4 689 363 2 Lucrari 2 289 887 3 Lucrari 3 781 897 4 Lucrari 4 268 314 Total 6 123 283 Criteriu de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 25.07.2013 Data şi ora deschiderii ofertelor: 26.07.2013 ora 14.00 Adresa la care se transmit ofertele: loc.Carei cod. 445100 , str. Caplenilor , nr. 60 , jud.Satu Mare Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: sediul societatii , loc.Carei – 445100 , str. Caplenilor , nr.60 , jud.Satu - Mare , Romania . Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la tel. 0744/631690 , fax 0261 / 864781 , e-mail : dumitrusala@yahoo.com , persoana de contact ing. Sala Dumitru Beneficiar de proiect : S.C. Sana Ra S.R.L. , CUI RO 7924203 , J 30 / 689 / 1995 cu sediul in loc. Carei – 445100 , str. Caplenilor , nr.60 , jud. Satu Mare , Romania Aprobat S.C. SANA RA S.R.L. Administrator ing. Sala Dumitru